Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Công Trứ

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsnguyencongtru@edu.viettel.vn